תקנון מבצע ברזי מטבח GROHE

  • איתור סניף
  • WhatsApp
קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב") מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון, מזמינה אותך לקחת חלק במבצע מכירות למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן.
ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
1.       תקופת המבצע: החל מיום 1.8.21  ועד ליום 15.9.21
2.        מקום המבצע: אתר נגב בלבד. גישה לעמוד המבצעים תתאפשר רק דרך קישור (לינק) ייעודי וייחודי שיפורסם ע"י משפיעני הרשת.
3.       "משתתף במבצע" ו/או "הלקוח"אזרחי ישראל, שגילם מעל 18 שנה.
4.       מהות המבצע: מכירת ברזי מטבח.
5.       ההטבה שבמבצע:
5.1.    במסגרת המבצע תעניק נגב למשתתפי המבצע, את האפשרות לרכוש, בהנחה שישה (6) דגמים של ברזי מטבח GROHE לפי הפירוט הבא:
5.1.1. דגם:  ESSENCE SMARTCONTROLמק"ט 31615000
    מחיר לפני הנחה: 2,337  ₪, מחיר אחרי הנחה: 1,788
5.1.2. דגם: MINTA SMARTCONTROL מק"ט 31613000
    מחיר לפני הנחה: 1,958  ₪, מחיר אחרי הנחה: 1,499
5.1.3. דגם:  ZEDRA SMARTCONTROL מק"ט 31593002
    מחיר לפני הנחה: 2,779  ₪, מחיר אחרי הנחה: 2,126
5.1.4. דגם: ESSENCE PROFESSIONAL מק"ט 30294000
    מחיר לפני הנחה: 2,479  ₪, מחיר אחרי הנחה: 1,897
5.1.5. דגם: ESSENCE   מק"ט 30270000
    מחיר לפני הנחה: 1,806  ₪ , מחיר אחרי הנחה: 1,382 ₪ 
5.1.6. דגם: ZEDRA מק"ט 32294002
    מחיר לפני הנחה: 1,884  ₪, מחיר אחרי הנחה: 1,442  ₪ 
5.2.    התחייבות למינימום 20 פריטים במלאי נגב, מכל דגם המוצע במסגרת מבצע מכירות.
5.3.    מחיר המוצר אינו כולל הובלה והתקנה.
6.       נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך .
7.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, במדיות השונות, במדיות השונות, בשילוט, בעיתונים, ברשת חנויות נגב ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה.
8.       במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לנגב להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה  בקשר למבצע.
9.       פרסום התקנון: בתקופת המבצע ניתן יהיה לעיין בתקנון באתר החברה.
10.   שאלותובירורים: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב, למחלקת שירות לקוחות בטלפון מס' *2855 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00
11.   הוראות כלליות:
11.1.            התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה אף לנקבה במשמע.
11.2.            הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון המבצע.
הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות אך לא רק, פרשנות המסמכים והתקנון הנוגעים אליו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נוש