תקנון מבצע Atlas concorde

  • איתור סניף
  • WhatsApp

פירוט התקנון:

תקנון מבצע מכירות ATLAS CONCORD
קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב") מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון, מזמינה אותך לקחת חלק במבצע מכירות למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן.
ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
1.       תקופת המבצע: החל מיום 27.7.21  ועד ליום 31.8.21
2.       הסניפים המשתתפים במבצע: סניפי נגב, לא כולל סניף עודפים.
3.       "משתתף במבצע" ו/או "הלקוח"אזרחי ישראל, שגילם מעל 18 שנה שהינם לקוחות פרטיים בלבד. המבצע אינו תקף לקבלנים, ליזמים, לתאגידים, ללקוחות עסקיים, מוסדיים וארגונים.
4.       ההטבה שבמבצע: בכפוף ליתר הוראות התקנון, כל משתתף במבצע יהיה זכאי לרכוש אריחי XL של המותג האיטלקי Atlas Concorde במחירים מיוחדים:
·         אריחים גדולים 120/278 מדוקקים  - החל מ-299 ₪ למ"ר
·         אריחים 120בגודל 120*120 החל מ199 ₪ למ"ר
 
4.1.               הכמות המינימלית במלאי נגב של המוצרים המוצעים במסגרת מבצע מכירות זה הינו 1000 מר'. להלן המוצרים הזמינים במלאי:
 
AT12063
AT12064
 
AT124028
AT12065
AT12133
AT12134
AT128101
AT128102
 
4.2.               להלן המוצרים שאינם זמינים במלאי:
AT12061
AT12062
AT124021
AT124022
AT124029
AT124030
AT128071
AT128111
AT128131
AT128132
AT128103
AT12066
AT128104
 
 
4.3.               זמן אספקת המוצרים שאינם במלאי הוא מינימום 5 שבועות ממועד ביצוע ההזמנה, אך זמן זה יכול להשתנות מפריט לפריט ויכול להגיע לזמן אספקה של עד 10 שבועות.
 
4.4.    מחיר חבילת המוצרים אינה כוללת הובלות והתקנות.
 
5.       נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך כנדרש.
6.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, במדיות השונות, במדיות השונות, בשילוט, בעיתונים, ברשת חנויות נגב ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה.
7.       במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לנגב להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה  בקשר למבצע.
8.       פרסום התקנון: בתקופת המבצע ניתן יהיה לעיין ולצלם עותק מהתקנון בסניף נגב המשתתף במבצע.
9.       שאלותובירורים: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב, לגב' אילנה אורן בטלפון מס' 03-9436631 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00 או בדוא"ל ilana_g@negev-new.co.il
10.   הוראות כלליות:
10.1.            התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה אף לנקבה במשמע.
10.2.            ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי נגב.
10.3.            הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון המבצע.
10.4.           הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות אך לא רק, פרשנות המסמכים והתקנון הנוגעים אליו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.